Công ty Cổ phần Tập đoàn AVD Phiên bản Odoo 13.0+e

Thông tin về Công ty Cổ phần Tập đoàn AVD instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Loyalty Program
Loyalty Programs Base
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hoá đơn
Hoá đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hoá đơn
Accounting & Finance
Financial and Analytic Accounting
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Vắng mặt
Allocate time off and follow time off requests
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Budget Management
Use budgets to compare actual with expected revenues and costs
Payroll
Manage your employee payroll records
Overtime
Plan and Manage employees' overtime
Property Management System
Property management
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Meal Orders
Manage Meal Orders for your employees
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC
Vietnam Chart of Accounts according to Circular #200/2014/TT-BTC by the Ministry of Finance
Kế toán Việt Nam